Reklamacje


ZGŁASZANIE REKLAMACJI


1.
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt :
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy, Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3.
Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

4.
Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

5.
Konsument odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM / wzór poniżej /
Kupujący nie ma obowiązku odsyłania dowodu zakupu wraz z reklamowanym produktem;

6.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.
wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta,
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

8.
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany;

9.
Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

10.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
eleven teamsports Polska
ul. Ks. Wujka 15A
62-100 Wągrowiec.
w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca,
w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient
.
Sprzedawca uznaje, na podstawie kalkulatora przesyłek :
- kurierskich : https://www.kurierem.pl
- pocztowych : http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html
na dzień 05.09.2018,
koszt doręczenia wadliwego Produktu przez Konsumenta do sklepu Sprzedawcy do wysokości 15,oo zł.

Koszt doręczenia jest zwracana Konsumentowi tylko i wyłącznie na wskazany nr rachunku bankowego w Formularzu Reklamacyjnym.FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - wzór :
kontakt / informacje :
tel. : 67 357 0 357
e-mail : reklamacje@teamsports.pl

 

 

Wybieraj z tysięcy produktów dostępnych od ręki

Skorzystaj z najniższych cenw polsce

Złóż zamówienie do 15:00, a jutro otrzymasz paczkę

Ciesz się z bezproblemowego zwrotu do 30 dni

Promocja :

do zakupu butów piłkarskich
WOREK DO BUTÓW DLA KAŻDEGO !

Z ceneo:
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Obsługiwane płatności

Dostawa