Zwrot


1.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do 30 dni od dnia jego otrzymania.

2.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: Konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

3.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta i dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez Sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta.

4.
Konsument pokrywa koszty odesłania zakupionego produktu w celu jego zwrotu
( koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy ).
Koszty te nie podlegają zwrotowi.

5.
Po otrzymaniu zwracanego produktu wraz z formularzem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca w formie wiadomości SMS oraz na wskazany w zamówieniu adres e-mail prześle Konsumentowi informujące o otrzymaniu zwrotu.

6.
Kwota zwrotu jest zwracana przez Sprzedawcę Konsumentowi w formie przelewu bankowego na wskazany nr konta.

7.
Dodatkowy koszt w wysokości 9,99 zł, związany z możliwością zapłaty u kuriera przy odbiorze paczki, nie podlega zwrotowi.

7.
zakupiony towar w celu jego zwrotu należy odesłać :
- w opakowaniu fabrycznym
- z załączonym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / poniżej wzór do pobrania /

8.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces zwrotu :
a) musimy otrzymać zwracany towar
b) wiadomością SMS poinformujemy Państwa gdy otrzymamy paczkę
c) sprawdzić czy zwracany produkt nie nosi śladów użytkowania
d) wystawić dokumenty dot. zwrotu zgodnie z obowiązującym prawem
e) wykonać przelew kwoty na podstawie zgromadzonej dokumentacji
zazwyczaj trwa to około 5-7 dni roboczych,
licząc od momentu otrzymania przez nas zwrotu;

Uwaga : do Formularza Zwrotu należy wpisać numer dowodu zakupu / Paragonu lub Faktury VAT / 
 - Kupujący nie ma obowiązku odsyłania dowodu zakupu wraz ze zwracanym produktem

adres na który należy odesłać zwracany produkt:
eleven teamsports Polska Sp. z o .o.
ul. Ks. Wujka 15A
62-100 Wągrowiec
tel. 67 357 0 357

9.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Paragon Imienny - Kupujący jest Konsumentem,
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki ze zwracanym przedmiotem wraz z Formularzem Zwrotu
do momentu wykonania przelewu za zwracany towar to około 5-7 dni roboczych;

b)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani zwracanego produktu wraz z Formularzem Zwrotu jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Zwrotu adres e-mail w celu POTWIERDZENIA
JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT dokonujemy zwrotu kwoty na wskazany w Formularzu Zwrotu rachunek bankowy. 

FORMULARZ ZWROTU
ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - wzór : 

kontakt / informacje :
tel. : 67 357 0 357
e-mail : zwroty@teamsports.pl

Z ceneo:
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie