Zwrot


1.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do 30 dni od dnia jego otrzymania.

2.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: Konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

3.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta i dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez Sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta.

4.
Jeżeli Konsument otrzymał prezent do Produktu, co do którego odstępuje od Umowy Sprzedaży, jest obowiązany zwrócić ten prezent razem z Produktem.

5.
Konsument bezpłatnie dokonuje zwrotu zakupionego produktu w Punkcie Odbioru, nadając paczkę : >> TUTAJ <<

W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ( firma, instytucja itp ) koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient


6.
Sprzedawca dokonuje zwrotu Kupującemu w formie przelewu bankowego, na wskazany nr rachunku bankowego w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży ( tzw. Formularz zwrotu ).

7.
zakupiony towar w celu jego zwrotu należy odesłać :
- w opakowaniu fabrycznym
- z załączonym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / poniżej wzór do pobrania /

8.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces zwrotu :
a) musimy otrzymać zwracany towar,
b) gdy otrzymamy paczkę oraz zostanie ona wpisana do naszego systemu,
wiadomością SMS poinformujemy Państwa o tym,
c) sprawdzić czy zwracany produkt nie nosi śladów użytkowania,
d) wystawić dokumenty dot. zwrotu zgodnie z obowiązującym prawem,
e) wykonać przelew kwoty na podstawie zgromadzonej dokumentacji
zazwyczaj trwa to około 14 dni,
licząc od momentu otrzymania przez nas zwrotu;

Uwaga : do Formularza Zwrotu należy wpisać numer dowodu zakupu / Paragonu lub Faktury VAT / 
 - Kupujący nie ma obowiązku odsyłania dowodu zakupu wraz ze zwracanym produktem

adres na który należy odesłać zwracany produkt:
eleven teamsports Polska Sp. z o .o.
ul. Ks. Wujka 15A
62-100 Wągrowiec
tel. 67 357 0 357

9.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Paragon Imienny - Kupujący jest Konsumentem,
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki ze zwracanym przedmiotem wraz z Formularzem Zwrotu
do momentu wykonania przelewu za zwracany towar to około 5-7 dni roboczych;

b)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani zwracanego produktu wraz z Formularzem Zwrotu jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Zwrotu adres e-mail w celu POTWIERDZENIA
JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT dokonujemy zwrotu kwoty na wskazany w Formularzu Zwrotu rachunek bankowy. 

FORMULARZ ZWROTU
ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - wzór : 

kontakt / informacje :
tel. : 67 216 91 29
e-mail : zwroty@teamsports.pl

Z ceneo:
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Zaufane opinie